Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Prognosticerat läge - resursplanering (LOTAM)

Uppdraget innebär att utveckla ett verktyg för långtidsprognos (3-9 månader) över förväntade ambulansflöden i ett län/region. Verktyget riktar sig i första hand till verksamhetsansvariga på landstingen.

Applikationen skall utvecklas så att den kan provas och utvärderas av användargrupper.

Samverkansparter: Linköpings universitet, SOS Alarm, AmbuAlarm och Carmenta

Resultat

För mer information om projektets resultat kontakta Michael Ericsson, Carmenta, michael.ericsson@carmenta.com

Status: Projektet är avslutat.

Fler projekt inom TUCAP