Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Partnerskap för en effektiv vårdkedja

SIDA har beviljat medel till en förstudie i syfte att skapa ett gränsöverskridande partnerskap för en effektivare och bättre koordinerad insats vid prehospitala utryckningar. Partnerskapet involverar aktörer från Estland, Sverige och Tyskland.

Målet är att genom erfarenhetsutbyte av verksamhetsbehov och pågående utvecklingsprojekt fånga upp innovativa idéer som kan gagna utvecklingen i både Sverige, Estland och Tyskland.

Samverkansparter: Nationella ambulanscentralen Tallin, Fraunhoferinstitutet Berlin, SOS Alarm, Västra Götalandsregionen

Resultat

För mer information om projektets resultat kontakta Bo Norrhem, Lindholmen Science Park, bo.norrhem@lindholmen.se

Ladda ned: Final Report - Partnership for efficient prehospital care, TUCAP

Status: Projektet är avslutat.

Fler projekt inom TUCAP