Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Kartläggning av informationsgränsytor

Denna förstudie innebar att kartlägga de potentiella standardiseringsbehov och förbättringar som finns i informationsgränsytor mellan aktörer i den prehospiltala vårdkedjan ifrån överlämnandet från 112-samtalet till att data är arkiverad och journalförd.

Förstudien fokuserade på informations- och kommunikationsbehoven som rör larmhantering, informationsdistribution, journalföring och statistikinsamling. Kartläggningen utfördes bl.a. genom intervjuer med verksamhetsexperter från SOS Alarm, landsting och näringsliv och resultatet skall utgöra underlag för ett eller flera fortsatta utvecklingsprojekt.

Samverkansparter: Centric Labs, SOS Alarm

Resultat

Ladda ned: Slutrapport för TUCAP - Informationsutbyte (4 maj 2011)

Status: Projektet är avslutat.

Fler projekt inom TUCAP