Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Förstudie: Testbädd för larmprocessen

Hur kan vi få snabbare och bättre vård när en olycka inträffar? Vi har utrett möjligheten att utveckla en testanläggning på Lindholmen för att bland annat kunna testa och utveckla ambulansalarmeringen i Västra Götaland.

I en sådan öppen test- och demonstrationsmiljö kan ny hård- och mjukvara provas och utvärderas. Det ger också möjlighet att erbjuda en testmiljö med ”plug-and-play” där företag och forskare kan möta larmoperatörerna och få värdefull återkoppling på koncept- och produktidéer.

Testbädden skall i sin färdiga form erbjuda:

  • Tillgång till ett antal pilotanvändare, företrädesvis från SOS Alarm, som kan testa och utvärdera nya processer, metoder och IT-lösningar
  • En öppen miljö för forskare och företag inom och utom hälso- och sjukvårdsbranschen med intresse att utveckla sina produkter och tjänster för ambulansalarmering
  • En basinfrastruktur som förutom en larmcentralsliknande miljö även innehåller verktyg för uppföljning, analys och simuleringar
  • Ett långsiktigt hållbart ägarskap med en intäktsmodell som möjliggör drift och utveckling av testbäddens infrastruktur och funktion över tiden
  • En process som kopplar test och utvärdering till upphandling, teknikanskaffning och införande.

I testbädden ska även ett antal fördefinierade scenarion ingå för att skapa en så realistisk test- och utvärderingsmiljö som möjligt. Till grund för att utveckla scenarion som simulerar typiska arbetssituationer på en larmcentral ligger bl.a. SOS Alarms sparade ärendehistorik. Denna databas ger oss en unik möjlighet att utveckla verklighetsbaserade alarmsituationer, som kommer att erbjuda både användare och teknikleverantörer realistiska testfall.

Samverkansparter: SOS Alarm samt parter från näringsliv, akademi och landsting.

Resultat

För mer information om projektets resultat kontakta Bo Norrhem, Lindholmen Science Park, bo.norrhem@lindholmen.se

Slutrapportsbilaga förstudiemedel testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Status: Projektet är avslutat.

Fler projekt inom TUCAP