Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Bildstöd för larmcentralen

Projektets syfte är att undersöka om vårdmottagaren på larmcentralen kan ha hjälp av bildstöd från hjälpsökande i samband med att vårdprioriteringen genomförs. Vi behöver få bättre kunskap om hur bildstödsfunktionen ska utformas för att göra bästa möjliga nytta.

Uppdraget innebär att analysera behovet och nyttan både ur ett medicinskt, metodmässigt och ett tekniskt perspektiv. Vi beaktar också erfarenheter från andra liknande verksamheter där bild och video används som beslutsstöd i tidskritiska situationer.

Under 2017 genomförs ett operativt test där SOS-operatörerna ges möjlighet att begära in bild från den hjälpsökande. Se inslag på SVT om testet här

Samverkansparter: Karolinska institutet, SOS Alarm

Resultat

Den praktiska provdriften är avslutad och den medicinska utvärderingen pågår. För mer information om projektets kontakta Ola Stensby, Lindholmen Science Park, ola.stensby@lindholmen.se

Ladda ned förstudierapporter från projektet

Rapport - Bildstöd i vårdprioriteringsprocessen

Larmoperatörernas synpunkter om bildstöd vid bedömning och prioritering av vårdsamtal

Status: Projektet pågår

Fler projekt inom TUCAP