Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt inom TUCAP

TUCAP driver ett flertal projekt i nära samarbete med näringsliv, akademi och samhälle. Syftet är att utveckla och testa nya funktioner för att utveckla svensk alarmeringstjänst.

Pågående projekt

Bildstöd för larmcentral

Projektet undersöker om larmcentralen kan ha hjälp av bildstöd från hjälpsökande.
Läs mer 

Optimerad resurshantering 

Test av en app som möjliggör för SOS Alarm att larma ut en frivillig sjukvårdsutbildad person som befinner sig i närheten av en hjälpsökande. Läs mer

Avslutade projekt

Uppdragsbarometer

Test av en applikation som ger en bättre uppfattning om hur många ambulanser som är upptagna i nuläget. Läs mer

Automatiserad ambulansdirigering

Utveckling, test och utvärdering av en ny funktion som automatiskt föreslår vilken ambulans som ska tilldelas ett ärende.
Läs mer

Videoteknik för prehospital sjukvård

Projektet omfattar ett antal prov och försök med videoteknik, t.ex. tester av olika videotjänster i mobila tillämpningar men även rondering och diagnosticering via video. Läs mer

Kartläggning av informationsgränsytor

Kartläggning av potentiella standardiseringsbehov och förbättringar som finns mellan aktörer i den prehospiltala vårdkedjan. Läs mer

Prognosticerat läge - korttidsprognos

Verktyg för att uppskatta förväntad ambulansbelastning i ett län/region inom 2-4 timmar. Läs mer

Prognosticerat läge - resursplanering (LOTAM)

Verktyg för långtidsprognos (3-9 månader) över förväntade ambulansflöden i ett län/region. Läs mer

Förstudie: Testbädd för larmprocessen

Vi utreder möjligheten att utveckla en testanläggning på Lindholmen för att bl.a. kunna testa och utveckla ambulansalarmeringen i Västra Götaland. Läs mer

Videotjänst från helikopter

Prov med handburen, kommersiell kamera för att skicka videosekvenser från en ambulanshelikopter till en larmcentral. Läs mer

Sociala medier vid nödsituationer

Undersökning av hur information via sociala medier kan användas av myndigheter och organisationer vid nödsituationer, olyckor och kriser. Läs mer

 

Partnerskap för effektiv prehospital kedja

Förstudie för att skapa ett gränsöverskridande partnerskap för en effektivare och bättre koordinerad insats vid prehospitala utryckningar. Läs mer

Hackathon - Future Smart Ambulance Service

En Hackathon på temat ”Framtidens smarta ambulansdirigering” genomfördes 23-24 maj. Två studentlag tävlade under 24 timmar med att utveckla det mest innovativa förslaget för framtida ambulansdirigering. Läs mer

 

Återkoppling SOS Alarm-Ambulans (ÅSA)

Ett system som gör att ambulanspersonal regelbundet kan meddela hur väl en patients vårdbehov stämmer överens med larmet från SOS Alarm.
Läs mer

 

Läs mer om TUCAP