Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Vi utvecklar svensk alarmeringstjänst

TUCAP är ett utvecklingscenter med fokus på informations- och kommunikationsteknik som ska stödja och effektivisera svensk alarmeringstjänst. Lindholmen Science Park driver och utvecklar centret i samarbete med SOS Alarm och andra parter i Lindholmens samverkansmiljö Security Arena.

TUCAP är en neutral arena där samhället och näringslivet kan samverka. Arenan är även ett nav för möten, workshops och seminarier.

Vision

TUCAP ska bidra till att:

 • Utveckla det svenska alarmeringssystemet till en världsledande nivå.
 • Öka tryggheten genom säkrare och effektivare åtgärder vid nödsituationer.
 • Stärka svensk konkurrenskraft inom samhällskritiska tjänster och skapa nya affärsmöjligheter för svenska företag.
 • Stärka attraktionen för Sverige som forsknings- och innovationsland inom området.

Organisation

I styrgruppen för TUCAP ingår representanter från SOS Alarm AB och Lindholmen Science Park.

Exempel på projektpartners i TUCAP är:

 • SOS Alarm AB
 • Västra Götalandsregionen
 • Carmenta
 • Göteborgs universitet
 • Chalmers tekniska högskola
 • Linköpings universitet
 • Karolinska Institutet
 • Saab AB

TUCAP har även fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket.

Läs mer om projekten inom TUCAP