Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samverkan för träffsäker alarmering

Nu startar ett nytt projekt för att skapa innovativa lösningar för svensk alarmeringstjänst. Samverkansprojektet finansieras huvudsakligen av Vinnova och drivs inom programmet TUCAP på Lindholmen Science Park i samarbete med SOS Alarm.

TUCAP är ett utvecklingscenter med fokus på informations- och kommunikationsteknik som ska stödja utvecklingen av nya alarmeringstjänster. Med alarmeringstjänst menas den samhällstjänst, bland annat 112, som medborgaren använder för att söka hjälp vid akut sjukdom eller olycka. Det nya projektet har som syfte att identifiera och utveckla ny teknik och metoder för snabbare och mer träffsäker alarmering. Tanken är att utnyttja de möjligheter som finns att kommunicera med hjälp av exempelvis bilder, video och sociala medier.

– Det finns idag ett glapp mellan de nya kommunikationsmöjligheter som finns tillgängliga och hur dessa utnyttjas inom alarmeringstjänster. Vi vill dra nytta av svensk forskning och teknikkunnande inom informationsteknologi och på så sätt utveckla ett tryggare samhälle och ett effektivare arbetssätt för alarmeringsaktörer, säger Bosse Norrhem, programansvarig för TUCAP vid Lindholmen Science Park. 

Lindholmen Science Park kommer att utveckla idén och skapa en projektorganisation bestående av bland annat larmaktörer, ledande forskningsorganisationer, näringsliv, myndigheter och övriga intressenter. Det här är ett första steg inom Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation och ambitionen är att detta blir grunden för ett mer omfattande samverkansprojekt med start våren 2016.

 

För mer information kontakta:
Bo Norrhem, programansvarig, Lindholmen Science Park, via epost bo.norrhem@lindholmen.se