Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fortsatt samarbete för en effektivare larmprocess

SOS Alarm utvecklar samarbetet med Lindholmen Science Park genom fortsatt satsning på programmet TUCAP. Genom att använda IT för att effektivisera alarmeringsprocessen kan programmet bidra till att räddningstjänst och ambulans snabbare når den person eller plats där hjälpen behövs.

Samarbetet inleddes redan 2010 och nu breddas uppdraget till att gälla hela alarmeringsfunktionen med bland annat nya tjänster inom projektutveckling och omvärldsbevakning. Inom alarmering erbjuder Lindholmen Science Park en neutral innovationsmiljö med näringsliv och forskare i samverkan med kommuner, landsting och SOS Alarm för den fortsatta utvecklingen. 

Programmet TUCAP vid Lindholmen Science Park skapar förutsättningar för en effektivare larmprocess och är nära kopplat till den snabba teknikutvecklingen inom informations- och kommunikationsområdet. Genom satsningen ska TUCAP testa och utvärdera hur den senaste tekniken kan bidra till räddningstjänst- och ambulansalarmering. Exempel på detta är teknik för användning av bild, röst, text, kartinformation och geografisk positionering. Målsättningen är att en hjälpsökande så snabbt som möjligt ska få hjälp i en nödsituation.

– Vi ser att den samlade kompetens och det kunnande som finns vid Lindholmen Science Park kommer hjälpa oss att ytterligare, och tillsammans med våra kunder, driva arbetet för en effektiv och kvalitativ alarmeringsfunktion framåt, säger Johan Rudqvist, Tjänsteägare SOS Vård vid SOS Alarm.

– Vi är stolta över att få det här förtroendet och ser fram mot att driva och vidareutveckla verksamheten. Nu kan vi fortsätta med nya tester så att SOS Alarm, landsting och kommuner kan dra nytta av kunskapen och vidareutveckla resultaten. Vi kommer bland annat ha möjlighet att fortsätta driva projekt för införande av bildstöd inom alarmeringsprocessen, säger Bo Norrhem, programansvarig för TUCAP vid Lindholmen Science Park.