Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ambulansalarmering - beslut om utökad satsning på forskning och utveckling

SOS Alarm i Sverige AB fördjupar samarbetet med Lindholmen Science Park inom forskning och utveckling för att stärka ambulansalarmeringen. Samarbetet, som inleddes 2010, går därmed in i ett utökat steg med ambitionen att den test- och demonstrationsmiljö som redan idag finns på Lindholmen Science Park ska kunna utnyttjas i de kommande projekten.

Inom ambulansalarmering erbjuder Lindholmen en neutral miljö med näringsliv och forskare i samverkan med regioner, landsting och SOS Alarm för den fortsatta utvecklingen.

En effektivare larmprocess är nära kopplad till den snabba teknikutvecklingen inom informations- och kommunikationsområdet. Det handlar till exempel om att utveckla ett bättre simuleringsstöd i samband med träning och utbildning av larmoperatörer, och att kunna utvärdera nyttan av ny teknik avseende användning av bild, röst, text, kartinformation och geografisk positionering.

- Vi tycker det är spännande att få det här förtroendet i 3 år till och ser fram mot att driva och vidareutveckla verksamheten. Det ger oss även möjlighet att dra nytta av andra uppdrag inom test- och demonstrationsverksamhet som vi bedriver inom bl.a. fordonsbranschen. Den kompetens som finns där kan användas även för att utveckla ambulansalarmeringen, säger Bo Norrhem, programansvarig för TUCAP vid Lindholmen Science Park.

Läs mer om TUCAP