Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Metis Forum Workshop

18 februari 2014 09:30 till 17:00
Lindholmen Conference Centre
Den 18 februari arrangeras en workshop inom Metis Forum på Lindholmen i samarbete med TUCAP. Begreppssamordning & interoperabilitet i den prehospitala vårdkedjan är temat för dagen.

Workshopen är en del av projektet PrehospIT som ska lägga grunden till en harmonisering av termer, begrepp, kodning och teknisk interoperabilitet inom prehopitala vården och ambulanssjukvården. I dagsläget är ett femtiotal personer anmälda.

Ladda ner agendan

Mer info kontakta:
Bengt Arne Sjöqvist,Chalmers
bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se Tel 031-772 18 00